Oferta

Zintegrowane systemy SIT/GIS

Działalność firmy w latach 2009-2011 była skupiona wokół wdrażania zintegrowanych systemów SIT/GIS oraz tworzenia zasobów numerycznych, modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Dostarczane przez nas aplikacje informatyczne gwarantują możliwość łatwego gromadzenia, aktualizacji i archiwizacji danych, umożliwiają wykonywanie zaawansowanych analiz i raportów,
a przede wszystkim zapewniają spójność i otwartą strukturę baz danych, gwarantując jednocześnie właściwą ich ochronę oraz ściśle określony dostęp do zasobu. Nasze działania to również pozyskiwanie danych i tworzenie zasobów numerycznych.

Specjalizujemy się w dokonywaniu pomiarów geodezyjnych, wywiadów terenowych, wektoryzacji zasobów analogowych (zwłaszcza map ewidencyjnych, zasadniczych, topograficznych
i tematycznych) oraz sporządzaniu map do celów projektowych.