Realizacje – Systemy SIT / GIS

Systemy SIT / GIS

Posiadamy własną technologię pozyskiwania danych przestrzennych i ich implementacji
w systemy geoinformacyjne, którą wykorzystywaliśmy do wielu projektów.

Procesy te odbywają się poprzez dokonywanie pomiarów geodezyjnych, wywiadów terenowych, wektoryzację zasobów analogowych, w szczególności wektoryzację map ewidencyjnych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz sporządzanie map do celów projektowych.

Niektóre z naszych zrealizowanych zadań:

  • Pozyskanie danych graficzno-opisowych dla budowy Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) dla MPWiK we Wrocławiu.
  • Wykonanie odnowienia i aktualizacji analogowej mapy ewidencyjnej w skali 1:2880 prowadzonej dla obrębów Biały Dunajec – Powiat Tatrzański.
  • Opracowanie bazy danych numerycznych, obiektowych map ewidencyjnych w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych dla obrębu ewidencyjnego: Żydów,
    Gm. Godziesze, Powiat Kaliski.
  • Opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w systemie GEO- INFO 2000 dla obrębów ewidencyjnych Myje, Olszyna, Rogaszyce, Rojów dla Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.
  • Modernizacja ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i założenie ewidencji budynków i lokali dla 17-stu obrębów ewidencyjnych gm. Namysłów: Bukowa Śl., Baldwinowice, Brzezinka, Głuszyna, Igłowice, Józefów, Kamienna, Kowalowice, Ligotka, Łączany, Michalice, Objazda, Pawłowice, Rychnów, Smogorzów, Smarchowice Małe, Woskowice Małe.
  • Wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych na obszarze Wrocławia w zakresie weryfikacji zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków dla Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu .
  • Wykonanie ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych Cyprzanów, Gródczanki, Krowiarki, Samborowice, Kornice dla Powiatu Raciborskiego.